Skip to content

THÔNG TIN DINH DƯỠNG VÀ THỊ TRƯỜNG ĐẬU KHÔ Khám phá

Truy cập thông tin dinh dưỡng chi tiết và thị trường của các loại đậu khô Mỹ tại đây.

Hiểu thêm về các lợi ích và hạn chế của từng loại Đậu hạt và Đậu Lăng Mỹ để biết cách tối ưu hóa các lợi ích của đậu trong ẩm thực.

Tìm hiểu các lợi ích và hạn chế của mỗi loại Đậu hạt và Đậu Lăng Mỹ để biết cách chọn thực phẩm phù hợp nhất.

Tìm hiểu dinh dưỡng của các loại Đậu của Mỹ, so sánh với các nguyên liệu khác mà chúng ta tiêu thụ  hằng ngày.

Tìm hiểu các thông tin hữu ích và thú vị về các loại Đậu Khô Mỹ và cách sử dụng.

Tìm hiểu các nhà cung cấp đại diện trên toàn cầu và Hoa Kỳ , cũng như nghiên cứu về giá trị dinh dưỡng các loại Đậu khô Hoa Kỳ.

Tìm hiểu về các nhà cung cấp Hoa Kỳ cũng như các yếu tố về ngành công nghiệp về Đậu khô, Đậu Lăng và Đậu Chickpea tại Hoa Kỳ.

Các website liên quan :

●     allrecipes.com
●     legumechef.com

●     pulses.org
●     pulsepledge.com

●     usapulses.com
●     usdrybeans.com