Skip to content

Half-Cup Habit

Hãy Tham Gia Chương Trình Thói Quen Dùng
Nửa Chén Có Lợi Cho Sức Khỏe

Half-Cup Habit

Hãy Tham Gia Chương Trình Thói Quen
Dùng Nửa Chén Có Lợi Cho Sức Khỏe
Đậu Khô Là Gì?
Tổ chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) định nghĩa ” đậu” là thuật ngữ chỉ những cây họ đậu trồng theo vụ mùa hàng năm, cho từ một đến mười hai hạt khô hoặc hạt có kích thước, hình dạng và màu sắc đa dạng nằm cùng trong một cái vỏ đậu.
 
FAO phân ra thành 11 loại đậu chính. Đậu khô, đậu lăng, đậu gà (còn được gọi là garbanzo và Bengal gram) là những loại đậu có tầm kinh tế quan trọng trên toàn thế giới.
 
Cây đậu là thực vật thân thảo mọc thấp đến mặt đất, giống như cây đậu nành. Các quả đậu mọc từ cây. Cây phát triển bắt đầu từ màu xanh, sau đó chuyển sang vàng, và nâu khi khô. Khi cây khô đủ, nông dân thu hoạch quả đậu. Bên trong vỏ đậu là các hạt khô. Tất cả các cây đậu trông giống như nhau, chỉ khi bạn mở vỏ đậu mới có thể thấy sự khác biệt.
Đậu Khô Là Gì?
Tổ chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) định nghĩa ” đậu” là thuật ngữ chỉ những cây họ đậu trồng theo vụ mùa hàng năm, cho từ một đến mười hai hạt khô hoặc hạt có kích thước, hình dạng và màu sắc đa dạng nằm cùng trong một cái vỏ đậu.
 
FAO phân ra thành 11 loại đậu chính. Đậu khô, đậu lăng, đậu gà (còn được gọi là garbanzo và Bengal gram) là những loại đậu có tầm kinh tế quan trọng trên toàn thế giới.
 
Cây đậu là thực vật thân thảo mọc thấp đến mặt đất, giống như cây đậu nành. Các quả đậu mọc từ cây. Cây phát triển bắt đầu từ màu xanh, sau đó chuyển sang vàng, và nâu khi khô. Khi cây khô đủ, nông dân thu hoạch quả đậu. Bên trong vỏ đậu là các hạt khô. Tất cả các cây đậu trông giống như nhau, chỉ khi bạn mở vỏ đậu mới có thể thấy sự khác biệt.
US Pulses Home 02
Hiệp Hội Đậu Khô Hoa Kỳ
Beans-ADZUKI
ĐẬU ADZUKI
Beans-BABY LIMA
ĐẬU BABY LIMAS
Beans-BLACK
ĐẬU ĐEN
Beans-BLACKEYE
ĐẬU BLACKEYE
Beans-CRANBERRY
ĐẬU CRANBERRY
Beans-DARK-RED-KIDNEY
ĐẬU DARK RED KIDNEY
Beans-GARBANZO
ĐẬU GARBANZO
Beans-GREAT NORTHERN
ĐẬU GREAT NORTHERN
Beans-LARGE LIMA
ĐẬU LARGE LIMA
Beans-LIGHT RED KIDNEY
ĐẬU LIGHT RED KIDNEY
Beans-NAVY
ĐẬU NAVY
Beans-PINK
ĐẬU PINK
Beans-PINTO
ĐẬU PINTO
Beans-RED KIDNEY
ĐẬU RED KIDNEY
Beans-SMALL RED
ĐẬU ĐỎ
Hiệp Hội Đậu
Khô Hoa Kỳ
Beans-ADZUKI
ĐẬU ADZUKI
Beans-BLACK
ĐẬU ĐEN
Beans-CRANBERRY
ĐẬU CRANBERRY
Beans-BABY LIMA
ĐẬU BABY LIMAS
Beans-BLACKEYE
ĐẬU BLACKEYE
Beans-DARK-RED-KIDNEY
ĐẬU DARK RED KIDNEY
Beans-GARBANZO
ĐẬU GARBANZO
Beans-GREAT NORTHERN
ĐẬU GREAT NORTHERN
Beans-LARGE LIMA
ĐẬU LARGE LIMA
Beans-LIGHT RED KIDNEY
ĐẬU LIGHT RED KIDNEY
Beans-NAVY
ĐẬU NAVY
Beans-PINK
ĐẬU PINK
Beans-PINTO
ĐẬU PINTO
Beans-RED KIDNEY
ĐẬU RED KIDNEY
Beans-SMALL RED
ĐẬU ĐỎ
Đậu Khô, Đậu Lăng, Đậu Chickpea Hoa Kỳ
DryPeas-GREEN SPLIT PEAS
ĐẬU HÀ LAN TÁCH ĐÔI
DryPeas-COLUMBIA
ĐẬU COLUMBIA
DryPeas-CRUISER
ĐẬU CRUISER
DryPeas-YELLOW SPLIT PEAS
ĐẬU HÀ LAN VÀNG TÁCH ĐÔI
DryPeas-DRY YELLOW PEAS
ĐẬU HÀ LAN VÀNG
DryPeas-AUSTRIAN WINTER PEAS
ĐẬU AUSTRIAN WINTER
DryPeas-MARROWFAT PEAS
ĐẬU MARROWFAT
DryPeas-WINTER PEAS
ĐẬU WINTER
DryPeas-LENTILS REGULAR
ĐẬU REGULAR
DryPeas-LENTILS ESTON
ĐẬU ESTON
DryPeas-LENTILS LARGE GREEN
ĐẬU LARGE GREEN
DryPeas-LENTILS CRIMSON
ĐẬU CRIMSON
DryPeas-LENTILS PARDINA
ĐẬU PARDINA
DryPeas-LENTILS RED CHIEF
ĐẬU RED CHIEF
DryPeas-WINTER LENTILS
ĐẬU WINTER LENTILS
DryPeas-CHICKPEAS
ĐẬU CHICKPEAS
DryPeas-CHICKPEAS KABULI TYPE
ĐẬU CHICKPEAS ‘KABULI’
DryPeas-CHICKPEAS DESI TYPE
ĐẬU CHICKPEAS ‘DESI’
Đậu Khô, Đậu Lăng, Đậu Chickpea Hoa Kỳ
DryPeas-GREEN SPLIT PEAS
ĐẬU HÀ LAN TÁCH ĐÔI
DryPeas-COLUMBIA
ĐẬU COLUMBIA
DryPeas-CRUISER
ĐẬU CRUISER
DryPeas-YELLOW SPLIT PEAS
KĐẬU HÀ LAN
VÀNG TÁCH ĐÔI
DryPeas-DRY YELLOW PEAS
ĐẬU HÀ LAN VÀNG
DryPeas-AUSTRIAN WINTER PEAS
ĐẬU AUSTRIAN WINTER
DryPeas-MARROWFAT PEAS
ĐẬU MARROWFAT
DryPeas-WINTER PEAS
ĐẬU WINTER
DryPeas-LENTILS REGULAR
ĐẬU REGULAR
DryPeas-LENTILS ESTON
ĐẬU ESTON
DryPeas-LENTILS LARGE GREEN
ĐẬU LARGE GREEN
DryPeas-LENTILS CRIMSON
ĐẬU CRIMSON
DryPeas-LENTILS PARDINA
ĐẬU PARDINA
DryPeas-LENTILS RED CHIEF
ĐẬU RED CHIEF
DryPeas-WINTER LENTILS
ĐẬU WINTER LENTILS
DryPeas-CHICKPEAS
ĐẬU CHICKPEAS
DryPeas-CHICKPEAS KABULI TYPE
ĐẬU CHICKPEAS ‘KABULI’
DryPeas-CHICKPEAS DESI TYPE
ĐẬU CHICKPEAS ‘DESI’

Cây Đậu và Ngành Nông Nghiệp Bền Vững

 • Cây đậu có thể tự sản xuất phân bón bằng cách cố định nguồn đạm Nitơ
 • Cây đậu sử dụng ít các năng lượng tái tạo hơn so với các cây trồng khác
 • Để sản xuất 1 pound đậu, cần 43 gallon nước; trong khi với trọng lượng thịt bò tương đương, cần có 1,857 gallon nước
 

Tại sao nên dùng Đậu khô Mỹ?

 • Chất lượng cao, giàu dinh dưỡng và tiết kiệm chi phí
 • Là sản phẩm sạch nhất, đồng nhất trên thị trường ngày nay
 • Có nhiều chương trình nghiên cứu tìm ra các ứng dụng mới
 • Đạt tiêu chuẩn về chất lượng
 

Đậu Khô Mỹ Tốt Cho Sức Khỏe

 • Giàu chất đạm
 • Giàu chất xơ
 • Giàu các chất chống oxy hóa, các chất dinh dưỡng vi lượng
 • Không chứa gluten
 • Là loại thực phẩm không biến đổi gen (Non GMO)
 • Không gây dị ứng
 • Cho chỉ số đường huyết thấp hơn so với ngũ cốc
 

Đậu Khô Mỹ Đa Dụng

 • Làm nước giải khác
 • Thực phẩm bổ sung ăn dặm dạng trộn khô cho trẻ nhỏ
 • Các sản phẩm bánh
 • Mỳ tươi và các loại mỳ sợi
 • Bột phủ thực phẩm
 • Snacks
 • Thực phẩm thay thế thịt

Cây Đậu và Ngành Nông Nghiệp Bền Vững

 • Cây đậu có thể tự sản xuất phân bón bằng cách cố định nguồn đạm Nitơ
 • Cây đậu sử dụng ít các năng lượng tái tạo hơn so với các cây trồng khác
 • Để sản xuất 1 pound đậu, cần 43 gallon nước; trong khi với trọng lượng thịt bò tương đương, cần có 1,857 gallon nước
 

Tại sao nên dùng Đậu khô Mỹ?

 • Chất lượng cao, giàu dinh dưỡng và tiết kiệm chi phí
 • Là sản phẩm sạch nhất, đồng nhất trên thị trường ngày nay
 • Có nhiều chương trình nghiên cứu tìm ra các ứng dụng mới
 • Đạt tiêu chuẩn về chất lượng
 

Đậu Khô Mỹ Tốt Cho Sức Khỏe

 • Giàu chất đạm
 • Giàu chất xơ
 • Giàu các chất chống oxy hóa, các chất dinh dưỡng vi lượng
 • Không chứa gluten
 • Là loại thực phẩm không biến đổi gen (Non GMO)
 • Không gây dị ứng
 • Cho chỉ số đường huyết thấp hơn so với ngũ cốc
 

Đậu Khô Mỹ Đa Dụng

 • Làm nước giải khác
 • Thực phẩm bổ sung ăn dặm dạng trộn khô cho trẻ nhỏ
 • Các sản phẩm bánh
 • Mỳ tươi và các loại mỳ sợi
 • Bột phủ thực phẩm
 • Snacks
 • Thực phẩm thay thế thịt
Công Thức

Follow us on Facebook

Indonesia | Malaysia | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam

Comments or questions? We ❤️ feedback.

USADPLC, USDBC, and the U.S. Department of Agriculture
(USDA) prohibit discrimination in all of their programs and
activities on the basis of race, color, national origin, gender,
religion, age, disability, political beliefs, sexual orientation, and
marital or family status. (Not all prohibited bases apply to all
programs). Persons with disabilities who require alternative
means for communication of program information (Braille, large
print, audiotape, etc.) should contact us at the phone or email
associated with this communication.

Copyright © USA Dry Pea & Lentil Council and U.S. Dry Bean Council 2024. All rights reserved. Designed by PAPER & PAGE.