Skip to content

เกี่ยวกับถั่วจากอเมริกา

เกี่ยวกับถั่วจากอเมริกา

ความแข็งแกร่งของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ส่วนหนึ่งมาจากความแข็งแกร่งของภาคการเกษตร ด้วยพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่มากและยังครอบคลุมเขตอากาศที่หลากหลาย ทำให้สหรัฐอเมริกาสามารถเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์รวมไปถึงเลี้ยงปศุสัตว์ได้หลากหลายชนิดกว่าประเทศอื่น ๆ มาก ทุกวันนี้สหรัฐอเมริกาผลิตอาหารได้มากยิ่งกว่าที่เคย ทั้งด้วยเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีขึ้น สารกำจัดศัตรูพืชชนิดใหม่ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า อย่างเช่นระบบชลประทานและรถแทรคเตอร์สำหรับเก็บเกี่ยว ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาแรงงานมนุษย์และเพิ่มพูนผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น และด้วยนวัตกรรมทางการเกษตรที่ก้าวหน้ารวมทั้งสภาพภูมิอากาศที่เกื้อหนุน ผลิตภัณฑ์ถั่วจากอเมริกาจึงเป็นที่ยอมรับในด้านความสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนขนาดเมล็ดและคุณภาพ
About-Us-Mobile-02
มารู้จักถั่วแห้งจากอเมริกากันเถอะ
มารู้จักถั่วแห้ง
จากอเมริกากันเถอะ
มีถั่วแห้งหลากหลายชนิดปลูกและเติบโตได้ในสหรัฐอเมริกา พบว่ามีถั่วบางชนิดที่เหมือนกับกับถั่วในแถบเอเชีย แต่มีอีกหลายชนิดที่แตกต่างออกไปอย่างมาก ถั่วพินโต (Pinto beans) และถั่วรูปไต (kidney beans) เป็นส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดของการผลิตในสหรัฐอเมริกา
 
ถั่วแต่ละชนิดมีรสชาติและลักษณะพื้นผิวที่โดดเด่นต่างกัน ในอเมริกามักจะพบว่าถั่วมักจะเป็นส่วนประกอบในซุป, สตูว์ต่างๆ และสลัด ถั่วบางชนิดเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้กับอาหารนานาชาติ เช่น ถั่วดำ (Black beans) เหมาะกับอาหารละตินอเมริกา, อาหารในแถบแคริบเบียน และอาหารในแถบอเมริกาตะวันตกเฉียงใต้ ในขณะที่ ถั่วลูกไก่ (chickpeas) เป็นที่นิยมเป็นพิเศษในแถบตะวันออกกลางและในอาหารอินเดีย
 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มผู้ผลิตอาหารซื้อถั่วขาวเม็ดใหญ่ (Great Northern beans) เพื่อผลิต หมูและถั่วกระป๋อง.
ถั่วฝักแห้งจากอเมริกา
Beans-ADZUKI
ถั่วอะซูกิ (ถั่วแดงญี่ปุ่น)
Beans-BABY LIMA
ถั่วลิมา
Beans-BLACK
ถั่วดำ (ถั่วเต่า)
Beans-BLACKEYE
ถั่วตาดำ (COWPEAS)
Beans-CRANBERRY
ถั่วแครนเบอร์รี่
Beans-DARK-RED-KIDNEY
ถั่วแดงเข้ม
ถั่วฝักแห้งจากอเมริกา
Beans-ADZUKI
ถั่วอะซูกิ (ถั่วแดงญี่ปุ่น)
Beans-BLACK
ถั่วดำ (ถั่วเต่า)
Beans-CRANBERRY
ถั่วแครนเบอร์รี่
Beans-BABY LIMA
ถั่ว BABY LIMA
Beans-BLACKEYE
ถั่วตาดำ (COWPEAS)
Beans-DARK-RED-KIDNEY
ถั่วแดงเข้ม
Beans-GARBANZO
ถั่วลูกไก่
Beans-GREAT NORTHERN
ถั่วขาวเม็ดใหญ่
Beans-LARGE LIMA
ถั่วลิมาเม็ดใหญ่
Beans-LIGHT RED KIDNEY
ถั่วแดงสีอ่อน
Beans-NAVY
ถั่วขาวเม็ดเล็ก
Beans-PINK
ถั่วชมพู
Beans-PINTO
ถั่วพินโต
Beans-RED KIDNEY
ถั่วแดง
Beans-SMALL RED
ถั่วแดงเม็ดเล็ก
Beans-GARBANZO
ถั่วลูกไก่
Beans-GREAT NORTHERN
ถั่วขาวเม็ดใหญ่
Beans-LARGE LIMA
ถั่วลิมาเม็ดใหญ่
Beans-LIGHT RED KIDNEY
ถั่วแดงสีอ่อน
Beans-NAVY
ถั่วขาวเม็ดเล็ก
Beans-PINK
ถั่วชมพู
Beans-PINTO
ถั่วพินโต
Beans-RED KIDNEY
ถั่วแดง
Beans-SMALL RED
ถั่วแดงเม็ดเล็ก
Dry Bean Production Across the U.S.
About Us 03
About-Us-Mobile-03
ถั่วฝักเมล็ดกลม ถั่วเลนทิล และถั่วลูกไก่จากอเมริกา
ถั่ว Dry Peas ถูกส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุด
 
ถั่วลันเตา (Green peas) โดยพื้นฐานมักจะใส่ในอาหาร อย่างในสหรัฐอเมริกา ถั่วลันเตาจะมาในรูปแบบอาหารกระป๋องและเสิร์ฟเป็นเครื่องเคียง หรือใส่ในซุปและสลัด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่จะนิยมทอดเป็นอาหารทานเล่น
 
ถั่วลันเตาเหลือง เป็นทั้งอาหารของมนุษย์และอาหารของสัตว์ ถั่วลันเตาเหลืองเกรด 1 และ เกรด 2 ส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นอาหารของมนุษย์ เช่นในอาหารอินเดีย และ ซุป ผู้ประกอบการชาวจีนซื้อถั่วลันเตาเหลืองเพื่อใช้สกัดเป็นแป้ง เช่น ในผลิตภัณฑ์ประเภท วุ้นเส้น ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมทำเป็นอาหารทานเล่น ถั่วลันเตาเหลืองทอด ในประเทศอินโดนิเซีย ถั่วลันเตาเหลืองจะถูกซื้อเพื่อทอดเป็นอาหารทานเล่นเพราะราคาถูกกว่าถั่วลันเตาสีเขียว แต่ถั่วลันเตาเหลืองเหล่านี้จะถูกย้อมให้เป็นสีเขียว
ถั่วฝักเมล็ดกลม ถั่วเลนทิล และถั่วลูกไก่จากอเมริกา
DryPeas-GREEN SPLIT PEAS
ถั่วลันเตาสีเขียวผ่าซีก
DryPeas-COLUMBIA
ถั่วลันเตาเขียวโคลัมเบีย
DryPeas-CRUISER
ถั่วลันเตาเขียวชนิด ‘CRUISER’
DryPeas-YELLOW SPLIT PEAS
ถั่วลันเตาเหลืองผ่าซีก
DryPeas-DRY YELLOW PEAS
ถั่วลันเตาเหลือง
DryPeas-AUSTRIAN WINTER PEAS
ถั่วลันเตาเขียวชนิด ‘AUSTRIAN WINTER’
ถั่วฝักเมล็ดกลม ถั่วเลนทิล และถั่วลูกไก่จากอเมริกา
DryPeas-GREEN SPLIT PEAS
ถั่วลันเตาสีเขียวผ่าซีก
DryPeas-COLUMBIA
ถั่วลันเตาเขียวโคลัมเบีย
DryPeas-CRUISER
ถั่วลันเตาเขียวชนิด ‘CRUISER’
DryPeas-YELLOW SPLIT PEAS
ถั่วลันเตาเหลืองผ่าซีก
DryPeas-DRY YELLOW PEAS
ถั่วลันเตาเหลือง
DryPeas-AUSTRIAN WINTER PEAS
ถั่วลันเตาเขียวชนิด ‘AUSTRIAN WINTER’
DryPeas-MARROWFAT PEAS
ถั่วลันเตาเขียวชนิด ‘MARROWFAT’
DryPeas-WINTER PEAS
ถั่วลันเตาเขียวชนิด ‘WINTER PEAS’
DryPeas-LENTILS REGULAR
ถั่วเลนทิลชนิดทั่วไป
DryPeas-LENTILS ESTON
ถั่วเลนทิลชนิด ‘ESTON’
DryPeas-LENTILS LARGE GREEN
ถั่วเลนทิลชนิดสีเขียวใหญ่
DryPeas-LENTILS CRIMSON
ถั่วเลนทิลชนิด ‘CRIMSON’
DryPeas-LENTILS PARDINA
ถั่วเลนทิลชนิด ‘PARDINA’
DryPeas-LENTILS RED CHIEF
ถั่วเลนทิลชนิด ‘RED CHIEF’
DryPeas-WINTER LENTILS
ถั่วเลนทิลชนิด ‘WINTER LENTILS’
DryPeas-CHICKPEAS
ถั่วลูกไก่
DryPeas-CHICKPEAS KABULI TYPE
ถั่วลูกไก่ชนิดคาบูลิ
DryPeas-CHICKPEAS DESI TYPE
ถั่วลูกไก่ชนิดเดซี่
DryPeas-MARROWFAT PEAS
ถั่วลันเตาเขียวชนิด ‘MARROWFAT’
DryPeas-WINTER PEAS
ถั่วลันเตาเขียวชนิด ‘WINTER PEAS’
DryPeas-LENTILS REGULAR
ถั่วเลนทิลชนิดทั่วไป
DryPeas-LENTILS ESTON
ถั่วเลนทิลชนิด ‘ESTON’
DryPeas-LENTILS LARGE GREEN
ถั่วเลนทิลชนิดสีเขียวใหญ่
DryPeas-LENTILS CRIMSON
ถั่วเลนทิลชนิด ‘CRIMSON’
DryPeas-LENTILS PARDINA
ถั่วเลนทิลชนิด ‘PARDINA’
DryPeas-LENTILS RED CHIEF
ถั่วเลนทิลชนิด ‘RED CHIEF’
DryPeas-WINTER LENTILS
ถั่วเลนทิลชนิด ‘WINTER LENTILS’
DryPeas-CHICKPEAS
ถั่วลูกไก่
DryPeas-CHICKPEAS KABULI TYPE
ถั่วลูกไก่ชนิดคาบูลิ
DryPeas-CHICKPEAS DESI TYPE
ถั่วลูกไก่ชนิดเดซี่
Dry Peas, Lentils, and Chickpeas
Production Across the U.S.
Dry Peas, Lentils, and
Chickpeas Production
Across the U.S.
About Us 04

Follow us on Facebook

Indonesia | Malaysia | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam

Comments or questions? We ❤️ feedback.

USADPLC, USDBC, and the U.S. Department of Agriculture
(USDA) prohibit discrimination in all of their programs and
activities on the basis of race, color, national origin, gender,
religion, age, disability, political beliefs, sexual orientation, and
marital or family status. (Not all prohibited bases apply to all
programs). Persons with disabilities who require alternative
means for communication of program information (Braille, large
print, audiotape, etc.) should contact us at the phone or email
associated with this communication.