Skip to content

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับถั่ว Discover

รายละเอียดทางโภชนาการและข้อมูลเกี่ยวกับถั่วอเมริกา คลิก

เรียนรู้ข้อดีและข้อจำกัดของถั่วลันเตาลและถั่วเลนทิลจากอเมริกาแต่ละชนิด  เพื่อให้ทราบว่าจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรสำหรับครัวของคุณ

เรียนรู้ข้อดีและข้อจำกัดของถั่วแต่ละชนิด ของถั่วลันเตาและถั่วเลนทิลของอเมริกาเพื่อรู้วิธีการเลือกแบบดีที่สุดสำหรับคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางโภชนาการของถั่วอเมริกา เปรียบเทียบกับส่วนประกอบมอื่น ๆ ที่เรา บริโภคทุก ๆ วัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ของถั่วอเมริกาและวิธีการนำถั่วเหล่านั้นมาใช้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแทนนานาชาติ และ ผู้จัดจำหน่ายอเมริกา และ คุณค่าทางโภชนาการของถั่วแห้งจากอเมริกา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายที่อเมริกา และข้อเท็จจริงของโรงงานผลิตถั่วแห้ง ถั่วเลนทิล และถั่วลูกไก่ของสหรัฐอเมริกา

เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ :

●     allrecipes.com
●     legumechef.com

●     pulses.org
●     pulsepledge.com

●     usapulses.com
●     usdrybeans.com